Section 5C - Teachers: Iqbaljit Hansra

Amrit Kaur Takhor 13
Arshdeep Singh   14
Arshnoor Kaur   12
Gurnit Kaur Ghardhora 13
Gurtej Singh Atwal 12
Jashanpreet  Singh   13
Jasmeet   Virdee 12
Jessica Kaur   14
Jujhar Singh   13
Karnbir Singh Bains 12
Loveleen Kaur Sangha 12
Navkaran Singh   15
Sandeep Singh Chandok 14