Section 1T Advanced - Teachers: Parminder Kaur/Barkha Kaur

Amar  Singh Brar 9
Amrit Kaur Purewal 10
Ashvinderjit Singh Sunny 9
Jasdeep Singh   6
Rajguru Singh Purewal 9
Ranjot Singh Dhillon 8
Sahib Singh   6
Siddak  Singh Bhatia 7
Yashpreet Singh Joura 7