Section 1B - Teachers Jas Budwal /Sukhdeep Saini

 Name      Age
Amrina Kaur Sahota 5
Arjun Singh Ghuman 6
Chetan Singh Dhool 5
Gurman Singh Mavi 5
Inderpal Singh Sivia 5
Ishan Singh Sandhu 6
Jasleen Kaur Bains 5
Manroop Kaur   5
Maya Singh   5
Ravneet Kaur   5
Sabina Kaur Thind 5
Simran Kaur Gaheer 5